Η ITREND I.K.E., Εμπορική-Διαφημιστική εταιρεία με έδρα την οδό Ακροπόλεως 28 στο Περιστέρι, στα πλαίσια των ενεργειών προώθησης των προσφορών της ”Black Friday 2020”, ανακοινώνει διαγωνισμό με έπαθλο ένα iPhone 12.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναλύονται παρακάτω. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων.

1. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ένα iPhone 12, 64GB, χρώματος Blue. Το έπαθλο είναι καινούριο, με τη συσκευασία και όλα τα παρελκόμενά του. Το έπαθλο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας για λόγους προβολής & επίδειξης. Το έπαθλο αποστέλνεται στο νικητή χωρίς επιπλέον έξοδα αποστολής, στο χώρο που ο νικητής θα υποδείξει. Το έπαθλο δεν ανταλλάσσεται με άλλο προϊόν ή με χρηματική αξία.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι πελάτες του eshop www.itrend.gr. Κάθε παραγγελία από το www.itrend.gr αποκτά έναν μοναδικό πενταψήφιο αριθμό (αριθμός παραγγελίας) ο οποίος αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση.

3. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η κάθε παραγγελία αποκτά συμμετοχή στην κλήρωση είναι από 20/11/2020 ώρα 1.21μμ έως και 30/11/2020 ώρα 23.59μμ.

4. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των παραγγελιών που έχει υποβάλλει και παραλάβει στα χέρια του κατόπιν εξόφλησης της αντίστοιχης αξίας. Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης είναι σε χρόνο τέτοιο που επιτρέπει την έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών που συμμετέχουν στην κλήρωση. Για λόγους εύρυθμης διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως ανώτατο όριο συμμετοχών ορίζονται οι 10 ανά συμμετέχοντα.

5. Παραγγελίες οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί ή εξοφληθεί από τον συμμετέχοντα έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 9.00πμ (πχ λόγω άρνησης παραλαβής), δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

6. Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία παραγγελίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς επίσης δεν απαιτείται η αγορά από συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

7. Ως ημερομηνία της διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται η Παρασκευή 11/12/2020. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω πλατφόρμας κληρώσεων, με χρήση ονοματεπώνυμου, περιοχής και αριθμού παραγγελίας. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί άμεσα και ηλεκτρονικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του www.itrend.gr, ενώ θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επαφή με τον νικητή μέσω του αριθμού τηλεφώνου τον οποίο έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του.

8. Οι παραπάνω όροι δύναται να τροποποιηθούν για εύλογη αιτία ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που έχουν να κάνουν με τις τρέχουσες συνθήκες, με σχετική ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Καλή επιτυχία!

Η ομάδα του www.itrend.gr

LET’S START SHOPPING NOW: www.itrend.gr/blackfriday2020